Registrer for demo
Meldingen er sent
 • Medlemsforvaltning Medlemsforvaltning Medlemsforvaltning Medlemsforvaltning
  Medlemsforvaltning

  I Choo gjøres medlemsforvaltning raskt og effektivt. Choo har en grunnarkitektur som gjør at den støtter medlemsforvaltning i ulike vertikale eller horisontale organisasjonsstrukturer.

  Medlemmer kan søkes frem med enkle søk, filtreringer eller forhåndsdefinerte filtre. Flere medlemskort kan være åpne og redigeres samtidig. Ved utfylling av medlemsinformasjon gir Choo veiledning og gjør løpende validering om informasjonen som fylles er i riktig format. Lister og rapporter kan enkelt trekkes ut i ulike formater med få klikk.

  «Choo har gjort arbeidsdagen min mye bedre. Når jeg søker opp et medlem, får jeg all relevant informasjon ett sted, og jeg kan effektivt utføre alle oppgaver knyttet til medlemmet.», Økonomi- og administrasjonssjef i Grafill, Vigdis Skogli

 • Strukturering av medlemmer Strukturering av medlemmer Strukturering av medlemmer Strukturering av medlemmer
  Strukturering av medlemmer

  Grunnarkitekturen i Choo gjør at medlemmene organiseres etter den strukturen organisasjonen virkelig har. Medlemmer organiseres per arbeidsgiver og arbeidsplass eller regioner, fylkeslag og lokallag. Uavhengig av lokallagsstruktur kan medlemmer tilhøre grupper som utvalg, styrer og fagråd. Disse grupperingene gjør det enkelt å trekke ut eksakte og detaljerte rapporter.

  Choo er derfor meget godt egnet for å dekke både dine standardbehov, men også dine spesielle ønsker.

 • Kurs og konferanse Kurs og konferanse Kurs og konferanse Kurs og konferanse
  Kurs og konferanse

  Kurs og konferanse forenkler arbeidet med å arrangere kurs, konferanser, møter og aktiviteter. Med denne delen av Choo utformes invitasjoner, gjøres utvalg av personer som skal inviteres, sendes invitasjoner ut og administreres påmeldinger. Dialog og bekreftelser kan velges å være helautomatiske. Etter arrangementet beholdes historikk for både organisasjonen og for deltakerne.

  Forskningslab-artikkel om Choo som fullverdig påmeldingssystem.

 • Kontingent og faktura Kontingent og faktura Kontingent og faktura Kontingent og faktura
  Kontingent og faktura

  Kontingent og faktura forenkler oppgavene med fakturering av kontingent og kurs, utsending og reskontro. I denne delen av Choo gjøres gruppefaktureringer av kontingent, enkeltfaktureringer, krediteringer og reskontro. Hvert medlem angis med hvilken type faktura de skal motta, dette kan være papir, epost, avtalegiro, e-faktura eller lønnstrekk. Medlemmer kan også ha ulike periodiseringer og medlemskap.

 • Min side Min side Min side Min side
  Min side

  Min side tilbyr nærhet og dialog med medlemmene, noe som medfører bedre medlemsservice og gir administrasjonen færre oppgaver. I denne portal-delen av Choo logger medlemmene seg inn med autentisering i Choo, Facebook, Microsoft eller Google. Medlemmene kan endre informasjon om seg selv, melde seg på arrangementer, lese meldinger fra organisasjonen og se fakturaer. Min side i Choo kan leveres med samme design som organisasjonen allerede har.

 • Webportal Webportal Webportal Webportal
  Webportal

  Med Webportal som en del av Choo blir krysspublisering og informasjonsdeling en enkel oppgave. Ofte er Webportal det første kontaktpunktet med oganisasjonen for kommende og eksisterende medlemmer. Webportal integrert med Choo har ingen designbegrensinger og følger de siste normene innen webdesign som responsivt web design, animasjoner uten Flash og riktig utforming for søkemotoroptimalisering.

 • juvo

  Juvo er en mobil app der medlemmer kan kommunisere, møtes og hjelpe hverandre i sitt nærområde
  juvo

Få medlemsregister i løpet av minutter

 • Webgrensesnittet gjør det like enkelt å bruke Choo på PC, Mac og mobile enheter.

 • Choo lagrer medlemsdata trygt og sikkert i den norske skyen. Alt tilgjengelig 24/7.

 • Blogg
 • Lab
2 gratis e-bøker!

Les 10 trinn for valg av riktig medlemssystem

Å velge riktig medlemsregister kan være en vanskelig prosess. Det er viktig å ha kunnskap om alt fra teknologi til interne rutiner. Denne boken hjelper til å gjøre riktig valg for organisasjonen.

Fagforeningutgave
Normalutgave andre utgave
Meldingen er sent

Referenser

"Med implementering av Choo har vi oppnådd en betydelig effektivisering av arbeidsprosessene våre. Vi har fått mer kapasitet og et bedre system for oppfølging av våre medlemmer og tillitsvalgte samt andre oppgaver vi utfører som arbeidstakerorganisasjon."

Fagforening - Akademikerforbundet Alfred Sørbø Forbundsleder

"Vi har valgt Choo fordi systemet innehar en unik brukervennlighet for medlemmer og administrasjon. I tillegg har Choo den nødvendige fleksibiliteten for å tilpasse seg vår struktur og våre funksjonskrav. "

Politisk parti - Venstre Thomas Havro Hansen Kommunikasjonsrådgiver i Venstre

"Fakturering i Choo er vesentlig enklere og raskere enn i forrige system. Nå er det ikke nødvending med forberedende eksporter og importer for å fakturere kontingent. Alt gjøres med noen få klikk i Choo."

Interesseorganisasjon - Grafill Vigdis Skogli Økonomi og administrasjonssjef

"Vi markedsfører, selger, tar imot påmeldinger og gjennomfører arrangementer. Alt dette administreres nå i Choo"

Kundestudie av Choo kurs- og konferansesystem hos TFS Arild Nybø Daglig leder

Disse har valgt vårt medlemsregister

Choo er beregnet for store og mellomstore organisasjoner med flere ulike brukergrupper. Sentraladministrasjon, lokallagsledere, tillitsvalgte og medlemmer samarbeider på forskjellige nivåer i systemet.

Medlemsregisteret brukes i dag blant annet av fagforeninger, politiske partier, pasientorganisasjoner og interesseorganisasjoner. Choo støtter din organisasjons medlemsstrategi og målsetninger.

Disse har valgt vårt medlemsregister
tfs    grafill logo2   analysen
 
skudalite2
 
skatterevisorlogo2
 
  norsk sertifisering  fibrologoliten personskadeforbundet
 
KNBF logo liten2
 
oslokolonihager
 
motstoff 
KTF Logo logo nbef 1 NVF Logo NKR logo
 

 
Bfo logo 1
 
 Kosar Logo 1 logo