top of page

Unik brukervennlighet for partimedlemmer
og administrasjon

sveinung-rotevatn-7.jpg

Kundecase: Venstre

Involvering

Venstre ønsker å skape en grønn fremtid med fellesskap og frihet. Partiet har over 10 000 medlemmer fordelt på mange fylkeslag, lokallag og bylag, i tillegg stortingsgruppe, fagutvalg og komiteer. Som medlem får man stemmerett og innflytelse på årsmøter, medlemsmøter og interne prosesser i partiet.

«Det viktigste med det nye systemet er verdien det gir medlemmene. Gjennom ’Min side’ får vi en tettere tilknytning til medlemmene våre og medlemmene kan i større grad involveres.»

- Kjartan Almenning, organisasjonsrådgiver i Venstre

Utfordringen

Venstre kom til oss med en real utfordring da de kontaktet oss i søken etter et nytt medlemssystem. Det skulle håndtere mange av deres daglige oppgaver hva gjelder medlemsadministrasjon og kompetanseheving. Samtidig ønsket de seg et medlemssystem som kunne knytte medlemmene nærmere partiet. Det var viktig at medlemmene selv kunne melde seg inn og opprette og oppdatere egen profil, samt melde seg på og delta på kurs og aktiviteter. På administrasjonssiden var det behov for at systemet måtte kunne håndtere både gjennomføring av kurs og aktiviteter, så vel som å kunne gjøre utvalg blant medlemmer, sende ut fakturaer, trekke ut rapporter og lignende.


Den komplekse organisasjonsstrukturen setter store krav løsningen som skal håndtere disse oppgavene. Identifikasjon av brukergrupper, tilhørlighet og tilgangsrettigheter var derfor sentrale utfordringer som måtte løses. For eksempel skal ikke alle medlemmer skal motta invitasjoner til Unge Venstre Trondheims lokalmøter eller motta fakturaer for aktiviteter et enkelt fagutvalg arrangerer.

Løsningen

For å løse den komplekse strukturen laget vi en ny måte å dele inn organisasjoner på. Resultatet er et enhetlig medlemssystem som støtter alle de ulike enhetene i partiet. Det har gitt økt kvalitet i medlemsdataene de bruker i sine daglige gjøremål. Venstre benytter kurs og konferanse-delen til å avholde alt fra mindre møter i lokallagene til partiets årsmøter og landsmøter.
Venstre har brukt Choo til å håndtere sine medlemmer siden 2013.

Medlemssystemet Choo i Skyen gir Venstre blant annet:

  • Organisasjonsstruktur med parallelle organisasjoner og lokal- og fylkeslag

  • Involvering av medlemmer via Min side

  • Registrering av interesser og kompetanser

  • Mulighet til å gjennomføre egne kurs, konferanser, webinarer og livesendinger

  • Abonnement- og kontigentfakturering

  • Kontinuerlige oppdateringer av systemet

  • Fakturering av kursdeltakelse

  • Multikanal fra TietoEvry

  • Rapportering og eksportering

  • Kobling mot egen hjemmeside

«Vi har valgt Choo fordi systemet innehar en unik brukervennlighet for medlemmer og administrasjon. I tillegg har Choo den nødvendige fleksibiliteten for å tilpasse seg vår struktur og våre funksjonskrav.

- Thomas Havro Hansen, Kommunikasjonsrådgiver i Venstre

Kundecase: Norges Sykepleierforbund

Les om hvordan Choo i Skyen bistår sykepleierne med å møte behovene til fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

Pasient med Healthcare Sykepleier
bottom of page