top of page

Tips: Bruk tagging

Tagging funksjonene er en veldig nyttig funksjon.

Den kan blant annet benyttes til å være mer spisset når man skal nå en viss gruppe i et utvalg ved påmelding til en aktivitet.


Dette gjør man:

1 Legger inn tagger man vi benytte i innstillinger

2 Man tilordner personer de taggene som passer

3 Så benyttes disse taggene når man ønsker å gjøre et utvalg i en aktivitet


1) Legg inn tagger2) Tilordne tagger


3) Benytt tagger i utvalg til en aktivitet


Comments


bottom of page