top of page

Kompetanseheving for å sikre fremtidens helse- og omsorgstjenester

Pasient og sykepleier

Kundecase: Norges Sykepleierforbund

For å møte behovene til fremtidens helse- og omsorgstjeneste trenger vi å tenke nytt om kompetanse, ledelse, teknologi og samhandling. Vi er avhengig av at de som jobber innenfor helsevesenet settes i stand til å yte den innsatsen som er nødvendig for å kunne løse utfordringene og at riktig kompetanse brukes på riktig sted.

Sykepleiere er kunnskapsarbeidere som sikrer en god helse- og omsorgstjeneste, mer fornøyde pasienter og bedre folkehelse. De besitter noe av den viktigste kunnskapen i verden; hvordan man pleier, bevarer og redder liv. De er også ledere, koordinatorer og teamledere, og gir behandling og omsorg til pasienter, pårørende og brukere. I universitets- og høgskolesektoren jobber det over 3000 mennesker med å utdanne sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og forskere, og med utdanning av helsepersonell i videregående skole og fagskoler. Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer.

Eldre mann med sykepleier

Utfordringen

For å kunne møte forventningene til kvalitet, tilgjengelighet og pasientsikkerhet også i fremtiden, må fag- og tjenesteutviklingen være i forkant i møtet med nye utfordringer. Sykepleiere har en stadig viktigere funksjon i tjenestene. Samtidig vil forventningene til sykepleieres kompetanse også endre seg.

Derfor er det så viktig å sørge for at sykepleierne hele tiden sitter på den nyeste kunnskapen. For å få til dette har Norges Sykepleierforbund har stor kursaktivitet og holder fagkurs, konferanser, ledelseskurs, studentkurs og tillitsvalgtkurs for stadig påfyll av nyeste kunnskap blant sykepleiere, jordmødre og ledere. De kom til oss i søken av et system som kunne hjelpe de med nettopp dette. 

Løsningen

For Norges Sykepleierforbund, med kontorer i alle landets fylker, 36 ulike faggrupper og hele 100 kursadministratorer og systemadministatorer var det viktig med et system som kunne håndtere organisasjonens komplekse struktur og krav til tilhørighet og tilgangsstyring. Samtidig var det ønskelig gjøre hverdagen til de ansatte lettere ved å forenkle arbeidsoppgavene.

“Choo i Skyen er bygget for å håndtere prosessen ved både fysiske og digitale aktiviteter. Alt fra invitasjon og påmelding til betaling og oppmøte administrerer vi i Choo i Skyen."

Under en demo-session viste vi frem funksjonaliteten i Choo i Skyen. NSF fikk se hvordan de kan opprette, endre og avholde egne kurs, samt designe invitasjoner og sende de ut til medlemmer basert på tilhørighet til ulike faggrupper eller lokalisering. Systemet falt i smak og ble vurdert til svært egnet for tilfredsstille kravene til å sikre kompetanseheving blant sykepleierne. Systemet tillater nemlig også at medlemmene kan også kan gå inn på “min side” og legge inn sine opplysninger og melde seg på kommende kurs og aktiviteter. I "backoffice" kan administratorer behandle påmeldinger og betalinger, utstede kursbevis, trekker ut rapporter, samt styre regnskap og fakturering.|

Kontrollere blodtrykk

Det var fortsatt en del ønsket funksjonalitet som ikke fantes på det daværende tidspunktet. Dermed innledet vi et samarbeid som ville involvere kontinuerlig videreutvikling av ny funksjonalitet på bestilling. I dag er systemet er integrert mot flere andre systemer Norges Sykepleierforbund bruker slik at det samhandler med deres interne løsninger. I tillegg har vi videreutviklet kurs- og konferansesystemet og tatt det til nye høyder.

Choo i Skyen gir Norges Sykepleierforbund blant annet:

 • Påmeldingssystem til kurs- og konferanser

 • Behandling av invitasjoner og påmeldinger

 • Min side for kursdeltakelse og kompetanser m.m.

 • Betalings- og faktureringsløsning

 • Integrasjon mot interne systemer

 • Kontinuerlige oppdateringer av systemet

 • Roller og rettighetsstyring

 • Tilgangsstyring og tilhørighet

 • Kurssoppsett for kursadministratorer

 • Integrasjon mot bankløsning

 • Multikanal fra TietoEvry

 • Rapportering og eksportering

 • Kobling mot egen hjemmeside

 • AKS rapportering

podium

Kundecase: Venstre

Les mer om hvordan partiet Venstre bruker Choo i Skyen for å administrere sine medlemmer

bottom of page