Registrer for demo
Meldingen er sent

15% av medlemmene flytter hvert år

Hver eneste dag endrer bortimot 2 000 mennesker i Norge sin adresse. Dersom du har en medlemsorganisasjon med 10 000 medlemmer, vil normalt rundt 4 stykker endre sine adresser HVER ENESTE DAG! I løpet av året vil 1 200 av dine 10 000 medlemmer ha skiftet adresse. Presis informasjon om dine medlemmer er viktig både for å nå de med informasjon, men også for å opprettholde en tillitsfull dialog og kommunikasjon om dine medlemmer.

Bortimot 15 % av dine medlemmer vil derfor ikke motta oppdatert informasjon fra deg dersom du sender ut faktura, kundeblader, invitasjoner, etc. Dersom du som medlemsorganisasjon ikke tar tak i dette problemet vil kvaliteten på ditt medlemsregister forringe over tid. Antall betalende går ned, og du mislykkes med å involvere medlemmene i organisasjonens formål og arbeid.

Already On kan gi deg automatisk og kontinuerlig oppdatering av ditt medlemsregister fra de beste kildene i Norge.

I tillegg kan vi verdiøke informasjonen du har på hvert medlem som du måtte mangle.

Dersom du har Choo som medlemssystem, så er det enkelt å sette opp automatisk vask / ajourhold av ditt medlemsregister!