Registrer for demo
Meldingen er sent

Å skisse er den første designoppgaven i utviklingen av nye funksjoner i Choo. På skissestadiet vil alle parter i prosjektet kunne sette seg inn i hvordan funksjonen vil bli i praksis.

Hvordan utvikler vi en ny funksjon i Choo?
Mange av delapplikasjonene i Choo er kundedrevet. Dette er funksjoner som understøtter konkrete rutiner og prosesser hos organisasjonen og som de allerede på forhånd vet vil gi merverdi.Hvordan går vi frem når vi skal utvikle en ny funksjon?
Trinn ett handler om å finne ut hvorfor organisasjonen vil ha funksjonen. Hvilke problemer skal fjernes eller hvilke prosesser skal forenkles. Spørsmålet videre er hvordan løsningen implementeres i Choos og Choo's grensesnitt.
Trinn to begynner med penn og papir. Når man skal lage en funksjon som skal integreres i et  system som er i bruk er denne fase essensiell. På papir kan enkelt funksjonen skisseres opp for å forklare de ulike prosessene og hvordan en funksjon.
Her går vi igjennom skissene med kunden og basert på dem kan vi spesifisere funksjonen slik at alle får en forståelse for hvordan den kommer til å fungere.

Fordelene med å lage skisser på papir er:
-    Det går fort, en skisse tar bare ett par minutter.
-    Kunde, utviklere og prosjektleder får raskt en forståelse for funksjonen og ser den klart for seg.
-    Gir færre muligheter for feil og missforståelser i leveransen
-    Endringer er svært enkelt å gjøre i denne fasen uten at det er tidskrevende eller kostbart.
-    Skisser kan også brukes som grunnlag for første brukertesting.

 


Eksempel på brukergrensesnitt skisse