Registrer for demo
Meldingen er sent

Helseversjonen av Choo er spesielt tilpasset bruker- og pårørendeorganisasjoner. Funksjonene for gavekampanje, likepersoner og familiemedlemskap er noe som har vist seg å være spesielt nyttig.

Et medlemssystem for bruker- og pårørendeorganisasjoner må ivareta de særlige behovene som denne typen organisasjoner har. En viktig funksjon er å virke som møtested for mennesker med samme sykdom og for pårørende til disse.

Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner

choo-helse-600Pasientorganisasjon eller pasientforening er en sammenslutning av personer med felles interesse som følge av en sykdom som vedkommenInneholder medlemsregister, donasjon, likepersoner, familiemedlemskap, kontingentfakturering, lokallag, kurspåmelding og Min side de har. Ofte kalles de også brukerorganisasjoner. Mens det få ti-år tilbake var få slike organisasjoner i Norge, er det i dag et ganske stort antall slike foreninger. Det er nesten en for hver diagnose av alvorlige eller kroniske sykdommer. Organisasjonene arbeider uten unntak for å bedre pasientene eller de rammedes samt deres pårørendes situasjon på alle områder i samfunnet.

pasientorganisasjonerBruker- og pårørendeorganisasjoner er viktige som møtested for pasienter med samme sykdom, men de har også til formål å ivareta pasientenes interesse med hensyn til det politiske system samt å opplyse og bidra til forskning innenfor sykdommen.
En viktig oppgave for foreningene er å skape samfunnsmessig engasjement for problemstillinger knyttet til den utfordringen som pasientene er eksponert for. Organisasjonene har også en viktig oppgave med å utveksle kontakt og samhandling mellom likemenn. En pasient som har erfart sykdommen over lengre tid kan ofte være til meget god hjelp for nye pasienter.

Hvordan løser helseversjonen av Choo de særlige utfordringene til pasientforeninger?

minside-helseversjonChoos helseutgave inneholder selvfølgelig alle de kjente funksjonene fra Choos grunnversjon (les om standardfunskjonene her). Sentralt her er Min side, der medlemmene kan benytte nye medlemsfordeler og har en tettere dialog med organisasjonen. Min Side er en tjeneste for medlemmene hvor all samhandling mellom enkelt medlem og organisasjonen, både sentralt og lokalt, foregår.

En svært viktig del av arbeidet i bruker- og pårørendeorganisasjoner er muligheten til å kontakte likepersoner for hjelp og støtte. Likepersoner i en organisasjon er medlemmer som har gjennomgått opplæring for å kunne være til hjelp og støtte for andre medlemmer. Styrken i likepersons-arbeidet er at likepersoner selv har kjent problemene på kroppen, de er ikke fagpersoner. I helseversjonen av Choo har vi en helt egen funksjon for likepersoner der medlemmer kan se sin likeperson både kontaktopplysninger og bilde.

Andre funksjoner i helseversjonen av Choo:

  • medlemsliste-for-lokallagsledereFamiliemedlemskap - en adresse for hele familien og familiepris
  • Donasjon - givere kan gi pengegaver ved hjelp av kortbetaling
  • Kampanjemodul - Prosjektdonasjon for spesielle formål. Potensielle givere informeres gjennom e-post-, web- og sms-kampanjer
  • Mulighet for lokale tillitsvalgte å administrere kurs og aktiviteter for sine medlemmer


Hittil har tre helseorganisasjoner valgt Choo; Norsk Epilepsiforbund, Norges Fibromyalgi Forbund og Landsforbundet mot stoffmisbruk.

Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon av Choo!