Registrer for demo
Meldingen er sent

Choo kodenavn “ChooSphere” er nettopp ferdig utviklet. Denne versjonen er spesielt laget for store organisasjoner. Med ChooSphere er det mulig å håndtere et enda større antall medlemmer, utføre enda mer komplekse filtreringer og ikke minst integrasjon med andre applikasjoner gjennom et standardisert API.

Hva er ChooSphere?

choosphere2Choo er tilpasset flere typer foreninger og organisasjoner. Systemet brukes av fagforeninger, interesseorganisasjoner, politiske partier og pasientorganisasjoner. For flere av disse har vi allerede egne versjoner, som for eksempel Choo Health Edition for pasientorganisasjoner. Denne siste versjonen, ChooSphere, retter seg mot store og komplekse organisasjoner. I denne versjonen har vi jobbet med å gjøre Choo raskere til å håndtere store datamengder (Big data). Store datamengder handler ikke bare om mange medlemmer, men også et stort antall fakturaer, kurs, nyhetsbrev og så videre. Alle disse informasjonselementene er koblet sammen gjennom relasjoner, noe som kan føre til at datamengden blir enormt stor. Slike datamengder kan håndteres av ChooSphere.

 

JavaScriptnodejs

I ChooSphere har vi fjernet flere teknologi-lag (stored procedures, Nooku og Joomla) i arkitekturen og erstattet dem med ett enkelt lag utviklet i JavaScript på Node.js plattform. Dette er en nyere og raskere teknologi. Samtidig har vi redusert antall kodelinjer til under halvparten av det opprinnelige. JavaScript på Node.js plattform brukes av de fleste store teknologiselskapene som Netflix, PayPal, LinkedIn og Uber.

ElasticsearchElasticsearch

Vi har også tatt i bruk en ny teknologi som heter Elasticsearch, noe som har gjort at vi har kunnet forenkle databasen med færre relasjoner. I mange tilfeller kan Elasticsearch erstatte relasjonene. Enkelt forklart kan vi si at en database med forenklet struktur kan håndtere flere poster enn en database med kompleks struktur. Elasticsearch gir Choo flere andre fordeler innen søk og dataanalyse i sanntid, for eksempel enda bedre filtreringsmuligheter. Valget av Elasticsearch som teknologi ble gjort på grunn av robust funksjonalitet og ytelse. Teknologien velges av bedrifter som driver med store mengder data, som for eksempel LinkedIn, Wikipedia og Uber.

API - Application Programming Interface

chooapiFor at Choo skal kunne bli snakket med av andre applikasjoner trengs et API. Dette er en funksjonalitet som erbygget i ChooSphere, derav navnet (Choos atmosfære). ChooSphere er utviklet slik at den kan dele og motta informasjon fra andre applikasjoner, uansett utviklingsverktøy, platform eller plassering. På den måten kan utviklere fra andre miljøer integrere sine løsninger med Choo. Eksempelvis kan API brukes for å koble sammen medlemssystem og regnskapssystem for å bespare organisasjonen for manuelt arbeid.

I løpet av sommeren 2015 har vi fått to store nye organisasjonskunder med hhv. 40 000 og 70 000 medlemmer. For disse organisasjonene vil ChooSphere muliggjøre at det genereres store datamengder for hvert medlem samtidig som systemet oppleves som raskt og stabilt.