Registrer for demo
Meldingen er sent

Den nye personvernforordningen i EU vil påvirke hvordan både organisasjoner og bedrifter behandler sine data om personer. Personvernforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation), blir innført i Norge 18. mai 2017.

Forordningen omhandler personers samtykke til hvilke data som oppbevares, krav til sletting, mulighet for overføring av data, definering av hvordan dataene skal brukes og hvem de skal deles med. Det legges opp til et strengt vern, og brudd kan medføre strenge straffer på opptil 4% av en den samlede omsetningen til virksomheten. I tiden etter at forordningen innføres forventes det en rekke rettssaker.

Her er de viktigste områdene i reguleringen:

  • Samtykke
  • Personvernombud
  • Sikkerhetsbrudd
  • Sanksjoner
  • Rett til sletting («retten til å bli glemt»)
  • Dataportabilitet

På Den Store Foreningskonferansen 2017 holdt Nicolay Moulin (fra EVRY) en keynote om GDPR. Her gir Moulin praktiske eksempler om muligheter og begrensinger med GDPR. Innlegget gir en god innføring for alle som jobber med persondata.