Registrer for demo
Meldingen er sent

Hver dag står helseorganisasjoner ovenfor permanente og midlertidige problemer de må håndtere. Noen spørsmål kan løses umiddelbart mens andre krever en lengere tidsperiode. Det viktigste er sannsynligvis hvordan man skal tiltrekke seg medlemmenes og andres interesse og som et resultat; øke finansiell støtte.

medications cure tablets pharmacy 56612Ressursmobilisering er en sentral del av det vellykkede arbeidet som hver enkelt organisasjon utfører og spesielt viktig for helseorganisasjoner. Det er et velkjent faktum at nesten alle helseorganisasjoner er opprettet for å koble sammen mennesker som lider av samme sykdom, samt å kombinere ressurser for å nå spesifikke mål. Vanligvis er gjennomføringen av et prosjekt avhengig av hvor effektivt ledelsen kan få økonomisk støtte fra sine bidragsytere (enkeltpersoner, bedrifter, veldedige foretak og stiftelser m.fl.). Dessverre er det ingen enkel prosess og den krever ekstra kompetanse fra de lokale teamlederne. I tillegg er det nødvendig å understreke at helseorganisasjoner jobber i høyt mettede og konkurransedyktige miljø.

 Statistikk viser at bare i Norge er det mer enn 200 forskjellige organisasjoner og foreninger med fokus på separate sykdommer. La oss derfor gå igjennom 5 viktige kriterier, som kan øke mengden donasjoner effektivt.

1. FOKUS PÅ SOSIALT VIKTIGE PROSJEKTER

pexels photo 62272Enhver helse forening bør være nøye med å velge ut de prosjektene det skal arbeides med. Vær også oppmerksom på at det bare er sosialt viktige prosjekter, med formål om å løse oppdaterte problemer, som kan fange folks oppmerksomhet og skaffe nødvendig støtte. Til dette formål, anbefaler ledende markedsføringseksperter å utføre donasjons kampanjer med tilstrekkelig markevarebygging, bruke gripende bilder og skape følelsen av samhold og lykke i steden for triste følelser. Meldingen bør være kraftig og klar, så den potensielle donatoren vil være sikker på at hans eller hennes økonomiske bidrag, stort eller lite, kan endre kvaliteten på folks liv.

2. BRUKE IT-VERKTØY FOR Å LØSE TEKNISKE PROBLEMER

pexels photo 29781

Det er sterkt anbefalt at foreninger bruker IT-verktøy til hjelp for å gjennomføre donasjonsprosjekter. Et slikt IT-verktøy b ør kunne operere innenfor web, sosiale medier, SMS og e-post. IT-verktøyet bør også kunne håndtere flere ulike betalingsmetoder og kunne henvende seg til ulike kontakter som både kan være medlemmer eller frittstående givere.  Vær også oppmerksom på at mobilbruken i kommende år vil være høyere enn pc-bruken. Det betyr at organisasjoner som ønsker å øke pengeinnsamling allerede nå burde benytte systemer med responsive web design som også er behagelige for mobile brukere eller se på muligheten for bruk av app.

3. GJØR DONASJONSPROSESSEN ENKEL FOR BIDRAGSYTERE

Det skjer ofte at organisasjoner ikke er oppmerksomme nok på hvor synlig donasjons-informasjonen i kampanjer er. Et viktig aspekt organisasjonsledere burde være klar over er at donasjon knappen skal være plassert på forsiden slik at bidragsyter ikke trenger å kaste bort tid for å finne den. I tillegg burde det være mulig å gi et bidrag uten å bli påtvunget et medlemskap.

4. GI BIDRAGSYTERE FLERE VALG INNEN BETALINGSMETODER OG GLED DEM MED EN GAVE

Det skal være enkelt for giveren å donere. Hvilken betalingsform som oppleves som mest beleilig vil variere fra person til person. Noen av betalingsformene som er populære i dag er Vipps, kredittkortbetaling, kontooverføring, eFaktura og avtalegiro. Vipps er en betalingsform som nylig har tatt av, veldig mange har tatt denne betalingsformen i bruk til private betaling og nå legges det til rette for at metoden kan brukes profesjonelt. En annen metode som har blitt populært internasjonalt er «recurring payments» / gjentakende betalinger med kredittkort.  Dersom det er plundrete for en giver å betale kommer giveren mest sannsynlig til å droppe hele donasjonen.

Tenk derfor nøye gjennom hvilken betalingsmetode som passer best for dine givere. For giveren er det også viktig å oppleve en glede ved å gi. Dette kan gjøres med å gi en påskjønnelse i form av et diplom, en pin eller en annen form for bevis på at gaven er gitt. Slike påskjønnelser kan gjøres digitalt slikt at de ikke påfører organisasjonen noen merkostnader. Gi også donatoren en tilbakemelding om hvordan gaven er blitt brukt og hvilken verdi den har gitt til de som har vært trengende.

5. Gjennomfør lokale innsamlinger

Donasjonskampanjer kan også gjøres lokalt. Ofte har en lokalforankring en større appell enn noe som skjer nasjonalt eller internasjonalt. Lokale innsamlinger gjennomføres som regel av lokale representanter i organisasjonen. Husk at disse representantene trenger like gode IT-verktøy og betalingsmetoder som sentralleddet.

Medlemssystemet Choo og donasjon

Choo Donasjonskampanje er et delsystem som håndterer pengeinnsamlinger. I Choo vil kampanjesiden designes, budsjetter settes, segmentering gjennomføres og utsending gjennom ulike kanaler utføres. Kampanjesiden kan settes opp til å inneholde budsjett, oppnåelse og navn på givere som ikke ønsker å være anonyme.

Choo har rik funksjonalitet for lokallagsleder. En lokallagsleder kan administrere sine egne medlemmer og gjennomføre lokale aktiviteter. I samarbeid med sentralleddet kan de også gjennomføre donasjonskampanjer.

newem

 
Kontakt oss for å høre mer om Choo Donasjonskampanje.

Fortell meg mer om Campaign Module

Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut