Registrer for demo
Meldingen er sent

Å skisse er en viktig del i vår leveransemodel og et trinn i utviklingen av funksjoner både spesifika for kunder og for Choo.

Hvordan lager vi en ny funksjon i Choo?
Vi får stadig forespørsler fra våre kunder om ny funksjonalitet i Choo. Dette gjelder funksjoner de merker hadde vart nyttig og inkludere i medlemssystemet for å lage merverdi.

Hvordan går vi til väga når vi får en ny forespørsel?
Trinn ett handler om å ta reda på hvorfor kunden vil ha funksjonen. Hva løser den for problem/forenkler for prosess og hvordan kan den implementeres i Choos grensesnitt.
Trinn to begynner med penn og papir. Når man skal lage en funksjon som skal integreres i ett up and going system er denne fase essensiell. På papir kan enkelt funksjonen skisseres opp for å forklare de ulike prosessene og hvordan en funksjon.
Her går vi igjennom skissene med kunden og basert på dem kan vi spesifisere funksjonen så at alle for en førståelse for hvordan den kommer til at bli.

Fordelene med å lage skisser på papir er:
-    Det går fort, en skisse tar bara ett par minutter.
-    Kunde, utviklere og prosjektledere for raskt en forståelse for funksjonen og ser den fremfor sig.
-    Gir mindre speilrom for feil og missførståelser i leveransen
-    Endringer er svært enkelt å gjøre i denne fasen uten att det er tidskrevende eller kostbart.
-    Skisser kan også brukes som grunnlag for første brukertesting.