Nytt public API

Nå har vi publisert nytt Public API. Medlemssystemet blir med dette enda mer tilgjengelig. Nå kan du for eksempel publisere kurs på egne web sider, eller benytte dette til andre funksjoner du kan ønske å benytte API'et til.

API'et er dokumentert i swagger (se : https://open-api.qa1.medlemssystem.com/api-docs/ ). Ta kontakt hvis du ønsker å ta det i bruk.

Se en full liste over nyhetene på https://releases.medlemssystem.com/