Medlemsregister: Nytt felt for filtrering av medlemslisten

Beskrivelse:


We added a few filters:

1. For the Person list, the “Membership” tab is in the filters, “Role start period” filter. The added filter allows filtering the persons per their role start period. It works as a date picker, where you can set up the range of dates, apply the filter and the system will show all persons whose membership started in the selected period

2. “View all members” for the Dashboard page. When the admin clicks on the filtering button, the system transfers him into the Person list page, with the “Level” filter and “Include nested levels” checkbox applied. The “Level” filter takes the value of the level that was selected in the dashboard

3. “View new members” for the Dashboard page. When the admin clicks on the filtering button, the system transfers him into the Person list page, with the “Role start period” filter applied. The filter applies the value of the last 30 days, from the current day


Choo i Skyen blir oppdatert hver tredje uke med rettelser og nye funksjoner. Dette er en av flere nye funksjoner i medlemssystemet og kurs & konferansesystemet. Hele Choo i Skyen er på norsk.
Se flere oppdateringer på https://releases.medlemssystem.com/