top of page

Kurssystem: Nytt design av kursbeviset

Beskrivelse:


The new design of the course certificate, with some extended functionality like a possibility to add the logos and to add contact information for the course. The new course certificate contains two mandatory logos(course logo and organization logo) and the text signature of the organization.


Choo i Skyen blir oppdatert hver tredje uke med rettelser og nye funksjoner. Dette er en av flere nye funksjoner i medlemssystemet og kurs & konferansesystemet. Hele Choo i Skyen er på norsk.

Se flere oppdateringer på https://releases.alreadyon.com/

Comments


bottom of page