Kurssystem: Lagt til "Logg inn som"-funksjonalitet på Min side

Beskrivelse:


Now you’re able to log in as a user on My Page if you have Administrator rights.

How to use:

1. Go to My Page as a Person Admin

2. Go to the Person list

3. Enter into the account of the person

4. Click on the “Login as” button

In order to go back to the admin account, the user should click on the “Exit” icon. The user is able to switch between the roles of the person, under whose account he logged in.


Choo i Skyen blir oppdatert hver tredje uke med rettelser og nye funksjoner. Dette er en av flere nye funksjoner i medlemssystemet og kurs & konferansesystemet. Hele Choo i Skyen er på norsk.


Se flere oppdateringer på https://releases.alreadyon.com/