top of page

Hvordan blir organisasjons-Norge digitalisert?

Både offentlig og privat sektor har fokus på digitalisering. Dette fører til store endringer av både hvordan varer og tjenester tilvirkes og hvordan de tilbys forbrukerne. Men hvor mye fokus har organisasjoner på digitalisering?


I Digitaliseringspådden har vi spurt Heidi Austlid, administrerende direktør i foreningen IKT-Norge. Hun har jobbet i foreninger og organisasjoner hele sitt liv samtidig som hun er opptatt av hvilke muligheter digitalisering kan gi.


Hør Heidi Austlids tanker om endringene organisasjons-Norge møter.


bottom of page