top of page

Delingsøkonomi og utvikling av funksjoner i et IT-system? - Spleiselag om et felles gode

Delingsøkonomi er noe vi stadig hører mer om. Forretningsmodellen der privatpersoner eller bedrifter kjøper, bytter og tilbyr tjenester i samhandling med hverandre. Medlemssystemet Choo i Skyen (CiS) brukes til daglig av en rekke virksomheter i form av en SaaS-plattform (software as a service). I CiS utvikler vi stadig ny funksjonalitet, både på bestilling fra våre kunder og på eget initiativ. Kunder som ønsker utvidelser eller nye funksjoner kan gå sammen og spleise på utvikling med andre kunder eller ta kosten selv.


“En plattform der alle har glede av det alle andre gjør.”

Omtrent all utvikling som bestilles av kunder i CiS gjøres tilgjengelig for alle andre CiS-kunder. Den ene måneden bestiller en kunde funksjoner og får dem levert, den neste måneden bestiller en annen funksjoner som blir tilgjengelig for den første kunden. På denne måten blir CiS bedre og bedre for hver måned som går, noe som gir verdi for alle kundene.


Delingsøkonomi ved å dele på kostnadene av videreutvikling av tjenester gir stor verdi for kundene ved at nye funksjoner blir tilgjengelig uten at det behøves å spesialutvikles for hver enkelt kunde. Modellen legger til rette for innovasjon ved å sørge for samhandling og læring, deling av arbeidsmetoder og "best practice" når det gjelder bruken av systemet. Økt læring kommer til gode for alle sammen.


“All generell utvikling som kunder bestiller i CiS blir tilgjengelig for alle andre kunder. Dette gjør at kundene våre på sikt alltid får mer igjen enn det de investerer”.


– Sidney Tangen, produktsjef for CiS
“Already On legger i tillegg ned betydelig arbeid med vedlikehold og forbedringer som også kommer alle kundene til gode.”

CiS er altså en SaaS plattform der alle kunder bruker den samme programvaren. SaaS gir mange fordeler som en felles plattform og infrastruktur å utvikle på, alt arbeid til felles beste og standardisering av funksjoner. Dataene er selvsagt adskilt slik at hver kunde kun kan se egne data. Kundene kan jobbe fra hvor som helst, om det skulle være på kontoret eller hjemme. Plattformen oppdateres og holdes sikker av Already On i skyen. På denne måten gjøres stadig oppdateringer og utvikling av systemet som kommer kundene til nytte uten at kundene trenger å installere noe eller laste ned ny programvare grunnet oppdateringer. De trenger derfor heller ikke bekymre seg over at de vil måtte vedlikeholde og oppgradere systemet deres i fremtiden pga tech som går “ut på dato”. Alt dette tar Already On hånd om.


“Bestiller du som kunde utvikling av nye funksjoner i Choo, får du det igjen med renter når andre kunder bestiller andre funksjoner.”
bottom of page