Registrer for demo
Meldingen er sent

NMF ønsket å automatisere rutiner for konferansepåmelding, medlemsfakturering og medlemskommunikasjon i et utprøvd medlemssystem.

Det er med stor glede vi kan meddele at Choo medlemssystem implementeres for Norges Markedsanalyseforeningen. Alle NMFs omfattende medlemsadministrative funksjonskrav vil bli dekket. I tillegg til et komplett medlemssystem vil leveransen også inneholde en webportal til Markedsanalyseforeningen.

Sammen med Norges Markedsanalyseforening gjennomgikk vi en spesifikasjonsfase. Norges Markedsanalyseforening (NMF) er en ideell bransjeorganisasjon for alle som utøver eller bruker markedsanalyser. Foreningen har et bredt virksomhetsområde med mange interessenter som de arbeider med. I tillegg til medlemmene håndterer foreningen kontakt og dialog med myndigheter, institusjoner og organisasjoner. NMF har nå bestilt ny medlemsplattform, Choo, som skal gi medlemmene en bedre digital tjeneste og interaktivitet med foreningen. I tillegg skal den gi administrasjonen en mer effektiv hverdag.

Markedsanalyseforeningens hadde tidligere en webportal med noen svært enkle funksjoner for medlemsregistrering og administrasjon. Systemet var på en teknologiplattform som gjorde det svært vanskelig å oppgradere eller implementere ny funksjonalitet og nye krav. Den var til dels ustabil, og mange prosesser måtte utføres ineffektivt og med manuelle støttefunksjoner. Medlemmene hadde ingen funksjonell Min side. Webportalen manglet mange funksjoner, hadde utdatert design og var ikke tilpasset mobile enheter.

NMF ønsket å automatisere rutiner for konferansepåmelding, medlemsfakturering og medlemskommunikasjon i et utprøvd medlemssystem. Medlemmene i Markedsanalyseforeningen ønsket en rikere og mer engasjerende kommunikasjonskanal gjennom Min side samt en nettportal tilpasset mobile enheter (responsive web design – RWD)

Den nye medlemsplattformen Choo inneholder alle funksjonene som NMF har behov for. Systemet ivaretar ønsker fra både medlemmene og administrasjonen. Medlemmene vil få en engasjerende Min side som gir dem mulighet til å administrere sitt eget medlemskap og finne informasjonen fra foreningen. Medlemsverdiene blir synliggjort på en bedre måte og organisasjonen vil få et mer profesjonelt uttrykk. Administrasjonen skal få en mer effektiv arbeidsdag og en tettere dialog med medlemmene.

Inkludert i Choo er:

 • Medlemsregister
 • Arbeidsgiverregister
 • Avanserte filtreringer og lagring av filtreringer
 • Omfattende Rapporter
 • Faktureringsgrunnlag
 • Fagutvalgsgrupperinger
 • E-postdialog
 • SMS-dialog
 • Utsending av meldinger til «Min side»
 • Kurs og konferanseregister
 • Påmeldingssystem til kurs og konferanser fra «Min side»
 • Kurs og konferansehistorikk for medlemmene på «Min side»
 • Selvbetjent oppdatering av medlemsregisteret fra «Min side»
 • Meldingssenter for medlemmene på «Min side»
 • Responsive web design på webportalen som tilpasser seg mobiltelefoner og nettbrett