Registrer for demo
Meldingen er sent

"Systemet vil by på flere vesentlige forbedringer sammenlignet med det vi i dag kan tilby. En selvfølge vil være kontingentbetaling elektronisk via mail eller efaktura, og at medlemmer selv kan gjøre endringer i sitt medlemskap på en enkel måte."

Norsk Epilepsiforbund er en pasientorganisasjon med 5500 medlemmer. Det er viktig for Norsk Epilepsiforbund å utvikle en stadig med aktiv dialog og samhandling med sine medlemmer.

 

Ved implementeringen av Choo var det viktig at Choo-komponenten Min side ble implementert. Der kan medlemmene benytte nye medlemsfordeler og ha en tettere dialog med organisasjonen.  Min Side blir en tjeneste for medlemmene hvor all samhandling foregår og holdes i orden. Alle tjenester som forbundet leverer, blir tilgjengelig på en enkel måte for medlemmene.

I tillegg til å være en informasjons- og tjenesteplattform mellom medlemmene og hovedadministrasjonen i Norsk Epilepsiforbund, vil den også være et verktøy for samhandling mellom medlemmer og lokale foreninger, samt mellom de enkelte medlemmene.

Les mer om Choo-prosjektet på Norsk Epilepsiforbunds egne sider: http://epilepsi.no/aktuelt/nytt-medle/.

Min side er en av mange komponenter i Medlemssystemet Choo. For Norsk Epilepsiforbund vil Choo bety at de får et topp moderne og komplett medlemssystem med alle grunnbehov og en rekke spennende tilleggsfunksjoner implementert.

I medlemssystemet er alle medlemmer registrert med eventuelle verv og roller som leder, tillitsvalgt og likemenn. I systemet vil medlemmene være registrert med type medlemskap som hovedmedlem, familiemedlem og æresmedlem, som vil være grunnlaget for kontingentfaktureringen. I medlemsregisteret er det  kontakter, interessenter, kursdeltagere og givere/donatorer. Medlemssystemet inneholder et lokallagsregister med tilhørende medlemmer og nøkkelpersoner, oppslag og filtrering av medlemmer, meldinger, fakturering av kontingent og kurs, administrasjon av kurs og konferanser og rapporter og mye mer.

Lansering av nytt medlemsregister vil skje i begynnelsen av 2015, og vi gleder oss svært til at Choo vil bidra til mer effektiv medlemshåndtering og mere fornøyde medlemmer!

Relaterte artikler