Registrer for demo
Meldingen er sent

Choos funksjoner gir en strategiske verdi gjennom nye redskaper å jobbe med samtidig som det blir drivkraften som endrer aktivitetsnivået og bidrar til at forbundet i enda større grad kan virkeliggjøre sine visjoner.

Hvem er KNBF?

Kongelig Norsk Båtforbund er en riksdekkende sammenslutning av båtforeninger, båtunioner, klubber, lag og personlig tilsluttede medlemmer. KNBF har i alt 7 regioner. Forbundet er Norges største og eneste landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere. De siste åtte årene har KNBF doblet antall medlemmer og har nå 39 000 medlemmer fordelt på 295 medlemsforeninger i tillegg til de personlig tilsluttede medlemmene. KNBF er en ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon.

Choo for KNBF

Already On har startet et stort prosjekt med Choo for KNBF. Etter planen skal Choo være på plass og i bruk hos forbundet i løpet av vinteren 2016. Det vil gi  KNBF helt nye muligheter for å bistå medlemmene, og det vil gi medlemmene helt nye muligheter til å delta aktivt. Systemet kommer til å inneholde masse funksjonalitet for både båtklubber og for enkeltmedlemmer.

Per i dag har mange av de små lokale båtforeningene Excel-ark med alle medlemmene, noe som kan være nokså uoversiktlig. I Choo kan hver enkelt lokallagsleder gå inn i medlemssystemet og administrere sine medlemmer. Det blir en stor forbedring, som naturlig nok vil lette arbeidet for lokallagslederne og åpne for nye muligheter i lokallagsarbeidet. Informasjon om det enkelte medlemmet kan endres og oppdateres direkte her, for eksempel oppdatering med  nytt telefonnummer osv. Via Kurs og konferanse kan det innkalles til kurs og fester og møter. Det kan brukes filtre som lager liste over eksempelvis alle medlemmer over 50 år, eller alle innenfor et bestemt postnummer, eller alle som har det og det medlemskapet. Choo for KNBF kommer også med et eget båtregister, det vil si at man kan se hva slags båt det enkelte medlemmet har. Tidligere har denne informasjonen bare vært tilgjengelig for administrasjonen, og da via en Access database. Men nå kommer den i en webversjon.

En naturlig videre utvikling av systemet vil være enda mer funksjonalitet for båtforeningene, f.eks. havnevaktlister, kontingentfakturering med mer.

Nettsted - www.knbf.no

KNBF-webKNBF har også fått helt nye nettsider. Disse er allerede i drift og kommer til å merkes som en nyvinning i forbundets kommunikasjon med omverdenen. Den nye weben har helt ny struktur og et helt nytt design. I utformingen av nettstedet ble det brukt en lang side som inneholder flere seksjoner med informasjon, noe som passer bra for mobile enheter. Designet er også responsivt. Den følger på alle måter de siste trender innen webdesign med store bakgrunnsbilder og klare budskap.

Vi hadde også en god prosess i spesifiseringsfasen der vi definerte målgrupper, budskap og brukerreiser. I denne prosessen brukte vi også flere personas, dvs. fiktive personer med typiske egenskaper for en gitt brukergruppe, for å sikre optimal funksjon og brukervennlighet.

Min side

Som i alle Choo-versjonene kommer også denne med Min side, der hvert enkeltmedlem kan logge seg direkte inn og administrere eget medlemskap, se på kurs, foredrag, lokallagsleder med bilde av vedkommende, innboks med meldinger, ja, Min side kan på alle måter blir et holdepunkt i tilværelsen for det enkelte medlemmet. Ettersom KNBF er en paraplyorganisasjon, er det kanskje ukjent for mange i lokallagene at de gjennom disse er medlem i KNBF. Tidligere hadde KNBF medlemsregisteret lagt inn i regnskapssystemet, så det er først nå i Choo at medlemmene får sin egen Min side.

Hvorfor valgte KNBF Choo?

Det var fra forbundets side et ønske om å gjøre store endringer, for å bedre kommunikasjonen med medlemmene, stimulere til mer aktive medlemmer, og å gi lokale båtforeninger et verktøy med muligheter til å jobbe mer effektivt.

Vil du vite om hvordan Choo kan hjelpe din organisasjon så kontakt oss!