top of page

Medlemsadministrasjon

 

Gi medlemsansvarlig et brukervennlig verktøy

Choo i Skyen har to grensesnitt, ett for administrasjon kalt "Backoffice" og ett for medlemmer og frivillige kalt "Min side". Min side kan du lese mer om under menypunktet "Min side". Backoffice er der ansatte i administrasjonen jobber med medlemmer, relasjoner, meldinger, fakturering og aktiviteter. 


I backoffice vises personer i lister og kontaktkort. Listene viser nøkkelinformasjon med link videre for å se mer informasjon. Listevisningen har også et kraftig søke og filtreringspanel som kan brukes til å finne enkeltpersoner eller utvalg. Søkeresultatet kan brukes videre til e-post, fakturering osv.

Fra kontaktkortet kan man se og gjøre endringer på personens informasjon og tilknytninger. Notater finnes på hvert kontaktkort og blir også vist til personen for innsyn. En logg registrerer også alle endringer for enkel oppfølgning.

AIM.png

Skjermbilder fra backoffice

Klikk på bildet for å se hele skjermbildet

Gruppering av personer i organisasjonsnivåer

Personer organiseres i flere hierarkier. En organisering kan være:

  • Fylkeslag  > lokallag > bylag
    eller

  • Fagområde > underfagområde

 

I Choo i Skyen kan du ha opptil fem organisasjonsnivåer i fem hierarkier. Personer kan være tilknyttet flere nivåer og grupper. Personer kan også ha en rolle tilknyttet sin tilhørighet. Denne rollen kan gi ekstra lese eller skriverettigheter.

nivåer.png

Gruppering av personer i virksomheter

Du kan ha et virksomhetsregister i Choo i Skyen. Virksomhetsregisteret kan være medlemsbedrifter eller arbeidsgiver til personer registrert i systemet. Virksomhetsregisteret er integrert med Brønnøysundregistrene. Virksomhetene vises i filtrerbare og søkbare lister.

 

Virksomheter kan knyttes til personer og roller. I tillegg kan de tagges for å lage egne grupperinger. Eksempel på tagger er; leverandør, prospekt, kunde. Virksomheter kan også tildeles abonnementer og faktureres i digitalt EHF format.

bottom of page