top of page

Fakturering og økonomistyring

Automatiser faktureringen

Abonnementer, medlemskap og kurs faktureres automatisk i Choo i Skyen. Fakturaene distribueres digitalt gjennom Multikanal. Det kan opprettes flere abonnementer for ulike medlemskap og tjenester. Disse settes opp med produkter, priser, kontonummer, mva-satser og faktureringintervaller.

 

I Choo i Skyen har du full oversikt over reskontro ved hjelp av KID/OCR eller Cremul. Du kan se reskontro per person, virksomhet og totalt for organisasjonen. Purringer kan gjennomføres og et stort utvalg av rapporter kan trekkes ut. Fakturaene vises også til medlemmer og kunder med betalingsstatus.

produkter-fakturert.jpg

Abonnementfakturering av medlemskap

Nøkkelfunksjoner for fakturering

  • Utsending av faktura på Vipps Regning, e-post, post og EHF gjennom Multikanal fra Tieto Evry

  • Automatisk fakturering av kurs og konferanser ved bestilling. Ved bestilling kan også kurs og konferanser betales med kort.

  • Produkter med konto og kostnadssted

  • Oppretting av kreditnota

  • Reskontro med KID/OCR og manuell føring

  • Referanse og PO nummer

  • Mulighet for flere fakturautstedere, hver med egne faktura nummerserie og utsteders egen bankkonto

  • Automatisk abonnementsfakturering, årlig, halvår, kvartal eller månedsvis

  • Manuell enkeltvis- eller gruppefakturering

  • Økonomi rapport per kostnadssted

multikanalevry.png

Hvordan gjøres abonnementsfakturering i praksis

I denne videoen får du en demonstrasjon av hvordan fakturering gjøres i praksis. Vær oppmerksom på at videoen er fra 2019 og at det er gjort flere oppdateringer siden da som har gjort faktureringen enda bedre. Videoen varer i 39 minutter.

Integrasjoner

Choo i Skyen er ferdigintegrert med mange av dine favorittjenester og applikasjoner. Flere av disse integrasjonene blir automatisk tilgjengelig gjort når Choo i Skyen blir onboardet, mens noen av tjenestene er valgfrie. Klikk på logoene for mer informasjon hver integrasjon.

bottom of page